Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-н дагуу Эрдэнэс Монгол” ХХК-иас гаргасан “Эрдэнэс бонд”-ын өгөөж хүртэх эрхтэй эсэхээ "Регистр" гэсэн холбоосыг дарж шалгах боломжтой.

Манай цахим хуудсаар үйлчлүүлсэнд таньд баярлалаа!