Интернэт дансны үйлчилгээ
Online account access
ИРГЭН Та "Эрдэнэс тавантолгой" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч эсэхээ, Төвлөрсөн хадгаламжинд данстай эсэхээ мэдэхийг хүсвэл
Үндэсний АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД "Эрдэнэс тавантолгой" ХК-ийн хувьцаа эзэмших эрхтэй эсэхээ, Төвлөрсөн хадгаламжийн дансандаа баталгаажсан эсэхээ мэдэхийг хүсвэл
ИРГЭН Та 2019.12.31-ний өдрийг дуустал хугацаанд тэтгэвэр барьцаалсан зээлгүй болон зээлийн үлдэгдэл нь нэг сая төгрөгөөс бага бол зөрүү дүнгээр үнэт цаас эзэмшүүлж, мөнгөжүүлсний дагуу "Эрдэнэс Монгол"ХХК-иас гаргасан "Эрдэнэс бонд"-ын өгөөж хүртэх эрхтэй эсэхээ шалгах боломжтой